INSPIRATIESTOF.NL

Agile coaches bestonden tien jaar geleden nog niet en uitleggen wat zo iemand doet, kun je niet in twee zinnen. Agile coaches zijn bijvoorbeeld ex-developers; professionals die zijn begonnen anderen te trainen in bijvoorbeeld de Scrum-methodiek zonder zelf nog te programmeren. Anderen schrijven nog wel actief code en weer anderen hebben vooral van vergaderen een sport gemaakt.

De eerste keer dat de rol van een agile coach besproken werd, gebeurde in het boek ‘Extreme Programming Explained: Embracing Change’ van developergoeroe Kent Beck. Volgens Beck was een agile coach iemand die de eigenschappen van een traditionele manager en een ‘projectracker’ in één persoon vatte.

Goede kandidaten voor een dergelijke rol zouden bijvoorbeeld de hoofdprogrammeur of de systeemarchitect kunnen zijn. “De taak van een coach is anderen goede beslissingen te laten maken”, schrijft Beck. Een agile coach helpt (jonge) developers taken te prioriteren en hun technische skills op te waarderen. Ook fungeert de agile coach in de ogen van Beck als brug tussen developers en hoger management, omdat alleen hij of zij de processen tot in detail begrijpt en de vertaalslag naar businessspeak kan maken.

De afgelopen jaren heeft er binnen de agile-beweging een verandering in denken plaats gevonden waarbij zelfsturende teams belangrijker zijn geworden. Binnen die filosofie zijn developers of developmentteams zelf het beste in staat om hun eigen oplossingen te bedenken en hebben zij geen behoefte aan een coach die hetgeen gedaan moet worden voorkauwt. Wel zal er een coach aanwezig moeten zijn om nieuwe methoden en raamwerken te introduceren. In de meeste organisaties is een agile coach daarmee een technologisch mentor of een veranderingsmanager of zelfs beide.

Samenvattend kan gesteld worden dat agile coaching staat voor iemand in de organisatie die het mogelijk maakt om organisatorische veranderingen te faciliteren, aan te jagen of zelfs te leiden. Hij heeft skills nodig op gebied van veranderingsmanagement en psychologie, maar de rol vereist ook kennis van de organisatiecultuur en -ontwikkeling. Toch zal er nooit een exacte definitie komen, omdat elke agile coach zich van andere vaardigheden bedient.

Het Agile Coaching Compentency Framework van het Agile Coaching Institute (ACI).